مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری آزمون کاردانی به کارشناسی آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

نتایج اولیه رشته "تکنولوژی نقشه برداری" اعلام شد

نتایج اولیه رشته "تکنولوژی نقشه برداری" اعلام شد

به گزارش تبریزمن، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته دارای شرایط خاص مهندسی تکنولوژی نقشه برداری کد ‌۳۹۰۱ آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در سایت این سازمان منتشر شد.