مواد ضدعفونی کننده محصولات ارگانیک ویروس کرونا

با محلول ضدعفونی‌کننده گیاهی ارگانیک ORGA کرونا را از بین ببرید

با محلول ضدعفونی‌کننده گیاهی ارگانیک ORGA کرونا را از بین ببرید

محلول ضدعفونی کننده ارگانیک و گیاهی ORGA مورد تایید آزمایشگاه های معتبر ایران و جهان است و قابلیت نابودسازی ویروس، باکتری، قارچ و عوامل بیماری زا را در مدت زمان یک دقیقه دارد.