موزه صفویه شناسی

پنج میلیارد ریال برای تکمیل موزه صفویه‌شناسی نیاز است
مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

پنج میلیارد ریال برای تکمیل موزه صفویه‌شناسی نیاز است

مدیرکل‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل گفت: برای تکمیل اقدام‌های مرمتی به پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا با تکمیل طرح، زمینه برای راه‌اندازی موزه صفویه‌شناسی فراهم شود.