موسسه محک برج میلاد سرطان کودکان سرطانی

برج میلاد به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان طلایی شد

برج میلاد به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان طلایی شد

برج میلاد تهران به دعوت موسسه خیریه محک، برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان طلایی شد.