میدل ایست نیوز

امارات علی کریمی را اخراج کرد

امارات علی کریمی را اخراج کرد

پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» مدعی شد امارات متحده عربی علی کریمی را [به دلیل نقش آفرینی در اعتراضات ایران] از این کشور اخراج کرده است.