میوه‌فروشان

ساماندهی میوه‌فروشان میدان انقلاب تبریز

ساماندهی میوه‌فروشان میدان انقلاب تبریز

سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ تبریز از جمع‌آوری و ساماندهی میوه‌فروشان و وانت‌بار‌های میدان انقلاب در سطح این منطقه خبر داد.