ناسالم

هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس

هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس

با پایداری شرایط جوی، هوای کلان شهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.