نانوایی

مهلت ۱۵ روزه برای سامان‌دهی وضعیت آرد و نان در تبریز/ فروش آرد یارانه‌ای در نانوایی‌ها
در کارگروه فوق‌العاده آرد و نان آذربایجان شرقی مطرح شد؛

مهلت ۱۵ روزه برای سامان‌دهی وضعیت آرد و نان در تبریز/ فروش آرد یارانه‌ای در نانوایی‌ها

استاندار آذربایجان شرقی عدم نظارت مستمر و مداوم را مهم‌ترین عامل نابسامانی وضعیت آرد و نان دانست و به دستگاه‌های مسئول ۱۵ روز مهلت داد تا با ارزیابی دقیق وضع موجود را سامان دهند.

کمبود آرد و نان در آذربایجان شرقی صحت ندارد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌شرقی:

کمبود آرد و نان در آذربایجان شرقی صحت ندارد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه کاهش یا کمبود آرد در استان صحت ندارد، گفت: ۶ هزار و ۵۰۰ واحد نانوایی مجاز در استان داریم.