نفیسه حسینی یکتا طب ایرانی طب سنتی

درمان های کمکی طب سنتی برای بیماران کرونایی

درمان های کمکی طب سنتی برای بیماران کرونایی

سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، در ارتباط با بهره گیری از ظرفیت های طب ایرانی در نظام سلامت کشور، توضیحاتی ارائه داد.