نقاهتگاه بسیج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ستاد ملی مقابله با کرونا

ضرورت استراتژی‌های مدیریتی در راه اندازی نقاهتگاه‌ها

ضرورت استراتژی‌های مدیریتی در راه اندازی نقاهتگاه‌ها

ایجاد و راه اندازی نقاهتگاه‌ها برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، می تواند به عنوان یک استراتژی مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.