نماینده مردم شهرستان ورزقان

به‌ مافیای کرمان در صنعت مس خاتمه می‌دهیم
پاسخ نماینده ورزقان به گستاخی نماینده کرمان؛

به‌ مافیای کرمان در صنعت مس خاتمه می‌دهیم

دهقانی نماینده ورزقان در مجلس یازدهم طی بیانیه ای به اظهار نظر های اختلاف افکنانه و ضد امنیت ملی نمایندگان کرمان واکنش نشان داد