نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند

انجام توافق نهایی برای واگذاری تراکتور و ماشین‌سازی به شرکت مس
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس خبر داد:

انجام توافق نهایی برای واگذاری تراکتور و ماشین‌سازی به شرکت مس

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس گفت: کلیات واگذاری تیم‌های تراکتور و ماشین‌سازی به شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور نمایندگان آذربایجان‌شرقی به توافق نهایی رسید.