نیروگاه زباله‌سوز تبریز

بررسی طرح احداث نیروگاه زباله‌سوز تبریز
شهردار خبر داد

بررسی طرح احداث نیروگاه زباله‌سوز تبریز

شهردار تبریز از بررسی طرح احداث نیروگاه زباله‌سوز تبریز تا سه ماه آینده خبر داد.