هفته بسیج گروه‌های جهادی فرماندهی سپاه بيت المقدس كردستان

ویزیت رایگان روستاییان سنندج توسط گروه های جهادی بسیج

ویزیت رایگان روستاییان سنندج توسط گروه های جهادی بسیج

سنندج- همزمان با هفته بسیج با حضور پزشکان جهادگر طرح ویزیت رایگان در روستاهای بخش کلاترزان سنندج اجرا شد.