هفته نیروی انتظامی

مسابقه دوچرخه‌سواری گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در تبریز برگزار شد

مسابقه دوچرخه‌سواری گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در تبریز برگزار شد

مسابقه دوچرخه سواری گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در مجموعه ورزشی یادگار اماه ره تبریز برگزار شد.

برگزاری ۱۴۹ برنامه در هفته نیروی انتظامی در آذربایجان‌شرقی
معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی استان خبر داد:

برگزاری ۱۴۹ برنامه در هفته نیروی انتظامی در آذربایجان‌شرقی

معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی استان از برگزاری ۱۴۹ برنامه در هفته نیروی انتظامی در آذربایجان‌شرقی خبر داد.