وانت‌بارهای سطح شهر

طرح ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارها از امروز اجرا می‌شود
دنبال مطالبات شهروندان؛

طرح ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارها از امروز اجرا می‌شود

معاون خدمات شهری شهردار تبریز از آغاز طرح ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارهای سطح شهر از بعدازظهر امروز خبر داد.