واکسن کرونا برای مردم

پیش‌بینی‌مان این است که مردم عادی در اردیبهشت ماه واکسینه شوند
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

پیش‌بینی‌مان این است که مردم عادی در اردیبهشت ماه واکسینه شوند

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: پیش‌بینی‌مان این است سالمندان بهزیستی و افرادی با بیماری‌های زمینه‌ای، مسئولان دفن بیماران کرونایی در وادی رحمت، کارکنان آزمایشگاه‌هایی که آزمایش کرونا را اخذ می‌کنند و کادر اورژانس ۱۱۵ در فروردین ماه و مردم عادی در اردیبهشت ماه واکسینه شوند.