واکسن کرونا سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت در خرید واکسن کرونا عنصر زمان را فراموش نکند

وزارت بهداشت در خرید واکسن کرونا عنصر زمان را فراموش نکند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار تمرکز وزارت بهداشت بر خرید سریع واکسن کرونا شد.