وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حکم انتصاب معاون وزیر بهداشت

سرپرست دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت منصوب شد

سرپرست دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت منصوب شد

معاون درمان وزیر بهداشت در حکمی، مهدی یوسفی را به عنوان سرپرست دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت منصوب کرد.