ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز قلب تهران

ماموریت مرکز قلب تهران در بحران کووید ۱۹/ نگرانی از قدرت ویروس

ماموریت مرکز قلب تهران در بحران کووید ۱۹/ نگرانی از قدرت ویروس

مرکز قلب تهران، یکی از بیمارستان‌های تخصصی بیماری های قلبی عروقی در پایخت شناخته می شود که در ایام کرونا درگیر بیماران کرونایی شده است.