ویروس کرونا قاسم جان بابایی پروتکل‌های بهداشتی

محدودیت‌ها توانسته سیکل بیماری کرونا را بشکند

محدودیت‌ها توانسته سیکل بیماری کرونا را بشکند

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: محدودیت‌های اعمال شده توانسته سیکل بیماری کرونا را بشکند.