ویروس کرونا ماسک طبی پروتکل‌های بهداشتی

چگونه از ماسک استفاده و نگهداری کنیم

چگونه از ماسک استفاده و نگهداری کنیم

استفاده از ماسک برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های ویروسی، می بایست با رعایت نکات بهداشتی همراه باشد.