ویروس کرونا پروتکل‌های بهداشتی آمار کرونا اصناف

ویروسی که ساعت کار ندارد/قبل از تاریکی هوا کرونا نمی گیریم!

ویروسی که ساعت کار ندارد/قبل از تاریکی هوا کرونا نمی گیریم!

تصمیمات جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اعمال محدودیت ها در استان های قرمز و پرخطر کرونایی، با ابهاماتی همراه بوده است که شاید مهم ترین نکته مبهم آن، نحوه اجرای این مصوبات است.