پاراگلایدر تبریز

تخریب لند باشگاه پاراگلایدر تبریز توسط افراد ناشناس

تخریب لند باشگاه پاراگلایدر تبریز توسط افراد ناشناس

در بامداد روز جمعه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ امکانات نصب شده در لند باشگاه پاراگلایدر تبریز، توسط اشخاص ناشناس تخریب و به آتش کشیده شد.