پرواز های امارات ایرلاین

وضعیت پرواز های امارات ایرلاین از ایران در دوران کرونا!

وضعیت پرواز های امارات ایرلاین از ایران در دوران کرونا!

با شیوع گسترده و جهانی ویروس کرونا، فروش بلیط هواپیما خارجی و انجام اکثر پرواز های ایرلاین امارات نیز متوقف شد. اما به گفته محمدرضا کریمیان از اواخر تیر ماه برخی از پرواز های این ایرلاین از ایران دوباره از سرگرفته شد.