پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی

آمار کرونا دوباره اوج گرفت/موج پاییزی زود از راه رسید

آمار کرونا دوباره اوج گرفت/موج پاییزی زود از راه رسید

آمارهای روزانه وزارت بهداشت از وضعیت بیماری کرونا در کشور، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که موج پاییزی این ویروس خیلی زود شروع شده است.