پزشک میانه‌ای

شنوایی و بینایی پزشکی که در میانه مورد سو قصد قرار گرفت آسیب جدی دیده است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

شنوایی و بینایی پزشکی که در میانه مورد سو قصد قرار گرفت آسیب جدی دیده است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: به شنوایی و بینایی پزشک میانه‌ای که هفته قبل مورد سو‍ء قصد قرار گرفته بود، آسیب جدی وارد شده و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تا چه اندازه امکان برگشت آنها وجود دارد.