پوستر جشنواره‌های ملی عکس

پوستر سه جشنواره هنری ارس رونمایی شد

پوستر سه جشنواره هنری ارس رونمایی شد

پوستر جشنواره‌های ملی عکس، نمایش‌های خیابانی و مسابقه استعداد برتر ارس رونمایی شد.