پیرمرد مراغه‌ای

جزئیات مربوط به تخریب مغازه پیرمرد معلول مراغه‌ای
فرماندار شهرستان تشریح کرد

جزئیات مربوط به تخریب مغازه پیرمرد معلول مراغه‌ای

چند روزی می‌شود که فیلمی در فضای مجازی با عنوان ظلم در حق پیرمرد مراغه‌ای انتشار می‌یابد که بر اساس آن فیلم، یک پیرمرد معلول کنار یک ساختمان تخریب شده نشسته و بر سر خود می‌زد.