چهل سالگی دفاع مقدس مدافعان سلامت کادر درمان

نقش مدافعان سلامت در جنگ تحمیلی/لباس رزم بر تن سپید جامگان

نقش مدافعان سلامت در جنگ تحمیلی/لباس رزم بر تن سپید جامگان

کادر درمانی کشور که این روزها به عنوان مدافعان سلامت در مبارزه با ویروس منحوس کرونا مشغول خدمت به مردم و بیماران هستند، در هشت سال دفاع مقدس نیز در مبارزه با دشمن وطن کم نیاوردند.