کاظمی‌پور

آذربایجان‌شرقی فضای خوبی برای توسعه ورزش بانوان دارد
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان:

آذربایجان‌شرقی فضای خوبی برای توسعه ورزش بانوان دارد

کاظمی‌پور، توسعه فرهنگی، ورزش همگانی و قهرمانی را رسالت اصلی این وزارتخانه در حوزه ورزش بانوان ذکر کرد و گفت: استان آذربایجان‌شرقی فضای خوبی برای توسعه ورزش بانوان دارد.