کتابخانه‌

اهدای دو جلد کتاب خطی به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
توسط استاد محمدرضا هاتفی تبریزی صورت پذیرفت؛

اهدای دو جلد کتاب خطی به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دو جلد کتاب نفیس خطی توسط مولف و محقق جلیل القدر استاد محمدرضا هاتفی تبریزی به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی واگذار شد

تداوم عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی در طول هفته کتاب/ ضرورت حمایت معادن شهرستان از حوزه کتاب و کتابخانه
رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ورزقان مطرح کرد؛

تداوم عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی در طول هفته کتاب/ ضرورت حمایت معادن شهرستان از حوزه کتاب و کتابخانه

رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ورزقان از عضویت رایگان دانشجویان، دانش‌آموزان، نویسندگان و پژوهشگران و اقشار مختلف جامعه در کتابخانه‌های عمومی شهرستان در طول هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد.