کتاب سلام

آغاز طرح «کتاب سلام» در روستاهای مرزی منطقه آزاد ارس

آغاز طرح «کتاب سلام» در روستاهای مرزی منطقه آزاد ارس

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری ارس از آغاز طرح «کتاب سلام» در روستاهای مرزی منطقه آزاد ارس خبر داد.