کشته شدن پزشک

قاتل پزشک عمومی در ایلخچی دستگیر شد

قاتل پزشک عمومی در ایلخچی دستگیر شد

فرماندار شهرستان اسکو از دستگیری قاتل پزشک عمومی در شهر ایلخچی این شهرستان خبر داد.