کیانوش جهانپور ویروس کرونا انسولین

عدم تعهد وگران فروشی یکی از تامین کنندگان، علت اصلی کمبود انسولین

عدم تعهد وگران فروشی یکی از تامین کنندگان، علت اصلی کمبود انسولین

سخنگوی سازمان غذا و دارو دلیل اصلی کمبود انسولین قلمی در کشور را تحریم‌های آمریکا و در درجه بعدی عدم عمل یک شرکت به تعهدات خود در تولید این دارو در داخل کشور عنوان کرد.