گردشگران داخلی

تکمیل عون بن‌علی، نیازمند تخصیص اعتبارات ملی
بزرگترین تفرجگاه کوهستانی کشور در مسیر توسعه؛

تکمیل عون بن‌علی، نیازمند تخصیص اعتبارات ملی

وجود امکانات و خدمات رفاهی، ورزشی و تفریحی پر تعداد در تفرجگاه عون بن علی، آن را به بزرگترین و یکی از زیباترین تفرجگاه‌های کوهستانی کشور تبدیل کرده که همه‌روزه میزبان گردشگران داخلی و خارجی و اهالی بومی منطقه است. این تفرجگاه اما برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های لازم، نیازمند توجه ویژه در بحث بودجه و تخصیص اعتبارات دولتی است.