گروگان گیری

دستگیری ۵ گروگان گیر و نجات مرد میانسال در کمتر از ۶ ساعت در جلفا

دستگیری ۵ گروگان گیر و نجات مرد میانسال در کمتر از ۶ ساعت در جلفا

فرمانده انتظامی استان از دستگیری پنج گروگانگیر و نجات مرد میانسال با اقدام به موقع و عملیات ضربتی پلیس جلفاخبر داد.