یارانه کالا

جزئیات پرداخت یارانه کالایی به ۶۰ میلیون ایرانی

جزئیات پرداخت یارانه کالایی به ۶۰ میلیون ایرانی

عضو کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس از پرداخت یارانه کالایی به ۶۰ میلیون ایرانی از مهرماه امسال خبر داد.