s’

سگ‌های ایران هم بدبخت هستند!
نیم‌نگاه "تبریزمن" به ماجرای سگ‌کُشی شهرداری تبریز از یک زاویه متفاوت؛

سگ‌های ایران هم بدبخت هستند!

متاسفانه در نبود قانون جدی درباره رفتار با حیوانات در ایران، بسیاری از شهرداری‌ها که مسئول کنترل حیوانات در شهرها هستند شیوه‌‌های مختلف و اغلب غیرانسانی را برای کنترل جمعیت سگ‌ها به ویژه با کشتن آنها به کار می‌‌گیرند!