نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران گفت: سازمان بهداشت جهانی (WHO)،  کشورها را در تامین سلامت ترددهای مرزی حمایت می‌کند.

به گزارش تبریزمن، ثمین صدیقی در اجلاس دو جانبه ترددهای مرزی ایران و جمهوری آذربایجان‌ در تبریز با اعلام این مطلب اظهار کرد: برگزاری اجلاس‌های منطقه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های مشترک در خصوص ترددهای مرزی امری لازم است.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر ترددهای مرزی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان افزایش پیدا کرده و این امر لزوم همکاری مشترک را برای تامین سلامت و جلوگیری از انتقال بیماری‌های واگیر نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور نزدیک به هم هستند که مراودات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند که این هم یک فرصت برای دو کشور و هم یک تهدید است؛ مقررات بین المللی بهداشت (IHR) از سوی سازمان بهداشت جهانی تصویب شده و کشورها متعهد به اجرا هستند تا سلامت مراودات بین المللی خود را حفظ کنند.

وی خاطرنشان کرد: مقررات بین المللی بهداشت (IHR) در واقع به عنوان اهرمی است که برای ایجاد نظام مراقبت مرزی پویا به کار می رود، این روش با ایجاد یک سیستم مراقبت مرزی پویا، قابلیت آشکارسازی بیماری‌های خطرناک (مشمول مراقبت بهداشتی) و هشدار (گزارش‌دهی) سریع را بوجود می آورد .

گفتنی است؛ اجلاس دو جانبه ترددهای مرزی ایران و جمهوری آذربایجان‌ با همکاری دفتر منطقه‌ای مدیترانه‌شرقی و اروپایی سازمان بهداشت جهانی به همت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریزآغاز به کار کرد


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :