دسته بندی عکس: گالری عکس

روستای پلکانی اوشتبین ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۳

روستای پلکانی اوشتبین

طبیعت بهاری سوباتان ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱

طبیعت بهاری سوباتان

حمام تاریخی ارجیوان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۶

حمام تاریخی ارجیوان

آبشار کرکری یا گورگور ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸

آبشار کرکری یا گورگور

چالا چوخور شلاله سی ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۰

چالا چوخور شلاله سی

کندوان؛ روستایی در دل صخره‌ها ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲

کندوان؛ روستایی در دل صخره‌ها