دسته بندی عکس: اسلایدر

دف نوازی در شب های موسیقی تبریز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۱

دف نوازی در شب های موسیقی تبریز

برد تراختور در ورزشگاه نیمه خالی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۲

برد تراختور در ورزشگاه نیمه خالی

دومین برد تراکتور در لیگ برتر ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۳:۳۱

دومین برد تراکتور در لیگ برتر