آبخيزداري

آیا بارندگی‌های سیل‌آسا به رفع بحران کم‌آبی کمک می‌کنند؟

آیا بارندگی‌های سیل‌آسا به رفع بحران کم‌آبی کمک می‌کنند؟

یک کارشناس آب با بیان اینکه آبخیزداری تنها ایجاد سازه در بالادست نیست اظهارکرد: آبخیزداری یک رویکرد حفاظتی و مدیریتی است و برای انجام آن به صورت حقیقی و واقعی باید تمام فعالیت‌های توسعه محورانه متوقف شوند.