آبداران آذربایجان شرقی

واکنش به نامه سرگشاده آبداران آذربایجان‌شرقی
از سوی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

واکنش به نامه سرگشاده آبداران آذربایجان‌شرقی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی نسبت به انتشار نامه سرگشاده آبداران این استان به استاندار آذربایجان شرقی واکنش نشان داد.