آبش احمد

۲ فوتی و ۷ مصدوم در سوانح رانندگی آذربایجان‌شرقی

۲ فوتی و ۷ مصدوم در سوانح رانندگی آذربایجان‌شرقی

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: دو سانحه رانندگی در جاده‌های استان دو فوتی و هفت مصدوم برجای گذاشت.