آبفا

آبداران خلخالِ اردبیل ۸ ماه است حقوق نگرفته اند

رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خلخال در استان اردبیل گفت: حقوق آبداران شرکت آب و فاضلاب این شهرستان به مدت هشت ماه پرداخت نشده است.