آب تبریز

جذب اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریالی رفع فوری تنش آبی به تبریز/ از هفته آینده ۳۰۰ لیتر در ثانیه به آب شرب تبریز اضافه می‌شود

جذب اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریالی رفع فوری تنش آبی به تبریز/ از هفته آینده ۳۰۰ لیتر در ثانیه به آب شرب تبریز اضافه می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از جذب اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریالی رفع فوری تنش آبی به تبریز خبر داد و گفت: از هفته آینده 300 لیتر در ثانیه به آب شرب تبریز اضافه می‌شود.