آب درمانی

کرونا بیشترین آسیب را به بخش گردشگری اردبیل وارد کرده است

کرونا بیشترین آسیب را به بخش گردشگری اردبیل وارد کرده است

استاندار اردبیل گفت: بخش گردشگری در استان اردبیل که یکی از اولویت‌های توسعه‌ای است، بیشترین ضربه را از شیوع بیماری کرونا دیده است.