آب سالم

شاخص برخورداری عشایر کشور از آب سالم به ۶۳ درصد رسیده است

شاخص برخورداری عشایر کشور از آب سالم به ۶۳ درصد رسیده است

رئیس سازمان امور عشایری گفت: شاخص برخورداری عشایر از آب سالم در کشور هم‌اکنون۶۳ درصد است که این شاخص قبل از انقلاب تنها پنج درصد بوده است.