آتشگاه

روستاهای محروم در جوار شهر توسعه یافته/ بررسی مطالبه مردم آتشگاه
ساز ناکوک مسئولان

روستاهای محروم در جوار شهر توسعه یافته/ بررسی مطالبه مردم آتشگاه

عدم توسعه متوازن همیشه مورد بحث و مطالبه اصلی مردم بوده و ساکنان روستاهای بخش سبلان از توابع شهرستان توریستی سرعین از این بی توجهی‌های مسئولین رنج می‌برند.